PROGRAM

Konsultdagarna Bygg och Fastighet erbjuder dig två teman; Praktiskt tillämpning av hållbart byggande och Framtidens konsult. Dagarna innehåller gemensamma föreläsningar, paneldebatt och en mängd föredrag under respektive tema. Nedan följer en presentation av föredragshållarna.

08.45: Registrering/Förmiddagsfika
Här har du möjlighet att mingla och fika innan dagen sätter igång. Vi bjuder på förmiddagsfika! 

09.30: Välkomna
Moderator Josefin Sundström hälsar alla välkomna!

09.45: Gemensam föreläsning

10.15: Gemensam föreläsning
Peter Svärd, Projektchef Slussen

Om Slussenprojektet

10.45: Gemensam föreläsning
Emma Sarin, HSB 

Om HSB Living Lab

11.30: FRAMTIDENS KONSULT A
Tanja Rasmusen, Sveriges Byggindustrier 

Byggbranschen om 5 år

HÅLLBART BYGGANDE A
Kristina Einarsson, Boverket

Om LCA och klimatanpassning av byggnader

12.15: Lunch
Vi bjuder på en härlig lunch. 

13.15: FRAMTIDENS KONSULT B
Sven Olsson, Byggdialog

Projektledning i framtiden 

HÅLLBART BYGGANDE B
Jessica Löfström,  Expandera mera 

Amanda Borneke, CS Riv och Håltagning

Om social hållbarhet

14.15: Framtidens konsult C
Camilla Lindskog, PST Bygg

Om BIM 

Hållbart byggande C
Johan Bengtsson, Foyen

Juridik med utgångspunkt hållbart byggande

15.00-15.45: Eftermiddagsfika
Gemensam fika med möjlighet för mingel med de andra deltagarna och våra utställare. 

15.45: Framtidens Konsult d
Said Elmi, Svea Byggkontroll

Byggreglerna och framtiden 

Hållbart Byggande d
Christian Wittrup, Lendager group 

Bygga med återvunnet material som affärsidé

16.30: Avslutning
Moderatorn avslutar dagen

17.00: Mingel
Vi bjuder på bubbel och canapéer samt underhållning. Här har du chansen att mingla med de andra deltagarna och våra utställare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Flikens innehåll