FÖREDRAGSHÅLLARE

Konsultdagarna Bygg och Fastighet har temat Framtidens konsult. Dagarna innehåller föreläsningar och en paneldebatt.
Nedan följer en presentation av föredragshållarna.

Josefine Sundström

Moderator

Josefine Sundström har lång erfarenhet som programledare på tv för bland annat Melodifestivalen och Kristallen. Josefine är även en mycket rutinerad konferencier och moderator på näringslivsevent. Josefine kommer guida oss under Konsultdagarna och kommer se till att vi  knyter ihop säcken i slutet på dagen. 

Fredrik Isaksson

Chefekonom Byggföretagen

Fredrik Isaksson arbetar som Chefekonom på Byggföretagen. Ansvarsområdena innefattar konjunktur och prognos, miljöfrågor, bostadsbyggande, forskning och utveckling samt fakta och statistik. Fredrik kommer i sitt föredrag ge sig an utmaningen att tala om hur byggbranschen ser ut om 5 år.

Johan Bengtsson

ADVOKAT FOYEN ADVOKATFIRMA

Johan Bengtsson är advokat på Foyen Advokatfirma. Johan har entreprenadrätt som specialitet och varvar case i rätten med att vara en mycket uppskattad föreläsare på SBRs kurser och event inom byggprojektledning entreprenad- och överlåtelsebesiktning. Johan kommer tillsammans med kollega Sara Malmberg  hålla föredrag om juridiken med Framtidens Konsult som utgångspunkt.

Peter Svärd​

PROJEKTCHEF SLUSSEN​

Peter Svärd projektchef för en av Sveriges mest omtalade projekt. Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. 

Anna Martin​

PROJEKTOMRÅDESCHEF MITT AKADEMISKA HUS

Anna Martin är projektområdeschef på Akademiska Hus. Hennes expertområden är framför allt arkitekturfrågor, projekteringsledning och processledning i byggprocessen. Hon kommer under Konsultdagarna att behandla polariseringen i samhällsbyggnadsbranschen och nya mål som kräver nya typer av samarbeten.

Jonas Anund Vogel

CENTRUMFÖRESTÅNDARE KTH Living Lab

Jonas Anund Vogel är centrumföreståndare på KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Deras multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig eller i ett verkligt system. Jonas kommer tala om att leda komplexa projekt i samverkan industrin och akademin. 

 

Kjell Karlsson

Projekt- och projekteringsledare, Byggstyrning

Kjell Karlsson kommer att föreläsa tillsammans med Anders Boström om hur de ser på framtidens konsult och vad som förväntas av hen. Där väver de även in sitt arbete på Celsius och som utsets till världens digitalaste projekt i produktions skedet.

Anders Boström

Projektchef Vasakronan AB

Anders Boström kommer att föreläsa tillsammans med Kjell Karlsson om hur de ser på framtidens konsult och vad som förväntas av hen. Där väver de även in sitt arbete på Celsius som utsetts till världens digitalaste projekt i produktions skedet.

Anneli Kouthoofd

VD, SBUF

Anneli Kouthoofd är VD på SBUF som har låtit ta fram en rapport vad gäller utvecklings- och forskningsprojekt inom digitalisering i branschen. Anneli kommer med rapporten som utgångspunkt tala om förändringar som rör din roll som konsult.

Pär Johansson

Grundare Glada Hudik teatern

Pär Johansson är initiativtagaren till Glada Hudik-teatern och hans arbete med att låta alla människor ta plats och synas. Per kommer på fredagen den 7 maj att hålla en inspirationsföreläsning. 

Sara Malmgren

ADVOKAT FOYEN ADVOKATFIRMA

Sara Malmgren är advokat på Foyen Advokatfirma. Sara har IT och affärsjuridik som specialområden och kommer tillsammans med kollega Johan Bengtsson hålla föredrag om juridiken med Framtidens Konsult som utgångspunkt.

Mårten Lindström

civilingenjör More10 AB

Mårten Lindsröm delar med sig av sin erfarenhet från ett långt yrkesliv där han främst har haft olika konsultroller samt varit chef för konsulter och sen sätter det i perspektiv till några utmaningar som vi har framför oss, ex digitalisering, byggregler med mindre detaljstyrning, åtgärder för att undvika fel, samt möjligheten att attrahera nya generationer medarbetare. 

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef Rice

Kristina Mjörnell, talar om processen för helhestsyn vid hållbar renovering. Kristina har varit med och initierat, projektlett och arbetat i ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbara byggnader, renovering, fuktsäker byggprocess och hållbara städer.

MATS SJÖKVIST

Projektledare, BOVERKET

Mats Sjökvist, är projektledare på Boverket och de håller  på att bygga upp en kunskapsplattform som stöd för att minska omfattningen av fel, brister och skador .Deras fokus är medvetenhet, riskbedömning pbl (som ej har tillämpats korrekt), vanliga risker och effektiva kontroller.