FÖREDRAGSHÅLLARE

Konsultdagarna Bygg och Fastighet och VVS har temat Framtidens teknik.
Nedan följer en presentation av föredragshållarna.

Mats Lewan

FöRELÄSARE, Moderator technology and futuRE

Kraftfulla redskap för smartare användning

Vi har idag större behov än någonsin av att förändra och ställa om – men vi har också större möjligheter än någonsin. Teknik, innovaton, digitalisering och AI är kraftfulla redskap för smartare användning av energi, råvaror och andra resurser.
”Men utan människor som ser möjligheterna, har visioner och vill förverkliga dem, och människor som vill arbeta med att genomföra, förfina och förbättra kommer vi ingenstans. Tekniken förändrar världen, men människan gör den magisk”, menar Mats Lewan.
Mats är en av Konsultdagarnas framtidsspanare och även en av dagens moderatorer. 

Torun Widström

Moderator, FORSKARE KTH

Torun kommer vara en av Konsultdagarnas moderatorer  under dagen. Torun är arkitekt och forskare på KTH, och har doktorerat i byggvetenskap, inriktning byggnadssimulering och kulturhistoriska byggnader. Hon har undervisat i husbyggnad, installationsteknik, simulering och hållbarhet i byggandet på fulltid på KTH Byggvetenskap i 14 år. Nuvarande forskningsprojekt handlar om vindtryck och luftomsättning i kulturhistoriska byggnader samt byggnadssimulering i praktiken, men hon har även ägnat sig åt köldbryggor, mögelriskanalysmetoder och LCA – nyfikenhet, hållbart byggande och kunskap som kan användas i praktiken är det hon brinner för!  

Marcus Eidem

Delägare, Advokat, FOYEN

Standardavtalen AB04 och ABT06.

Marcus Eidem är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma sedan 2009 och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning.
”Frågan om ersättning för ÄTA-arbete är ett stående inslag i tvister i entreprenader, och även om det kanske inte alltid är den huvudsakliga frågan som tvisten handlar om så är det mer regel än undantag att det ingår som delfrågor”, konstaterar Marcus Eidem.
Marcus kan allt om entreprenadjuridik och berättar om standardavtalen AB04 och ABT06.

Sofia Ekstrand

VVS- och Inomhusklimatspecialist, Statens Fastighetsverk

Energieffektivisering och kulturhistoriska byggnader

Sofia diskuterar SFVs energimål och ger några exempel på utmaningar och möjligheter vid energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Hon tar upp frågor kring driftoptimering och ombyggnadsprojekt, vad har visat sig fungera bra och mindre bra.

Tomas Puhringer

Direktör Afärrsutveckling, Saint Gobain

Nya metoder och möjligheter.

Saint-Gobain finns i 75 länder med över 168 000 anställda. Gruppen mobiliserar kundernas kompetens och erbjuder en rad lösningar för byggnader som är komfortabla, mer energieffektiva och trivsammare att leva i varje dag.
”Att använda digitala verktyg i byggprojektering gör det möjligt att eliminera fel och förbättra produktiviteten. Att öka byggnadens produktivitet och effektivitet är inte bara viktigt för samhället utan skapar också lönsamhet för oss alla inom byggsektorn, säger Tomas Pühringer.
Tomas ska berätta om nya metoder och möjligheter som vi kan använda oss av redan nu.

Catharina Elmsäter-Svärd

VD, Byggföretagen

Jobb, välfärd och framtidshopp.

Catharina Elmsäter-Svärd är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen sedan 2017. Innan dess var hon bland annat infrastrukturminister i regeringen Reinfeldt, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och riksdagsledamot för Moderaterna.
”Våra medlemsföretag skapar jobb, välfärd och framtidshopp. Generation efter generation har byggt bostäder, järnvägar, kontor, skolgårdar, cykelvägar, kontor och mycket mer. Det är Byggföretagens medlemmar som bygger Sverige på schyssta grunder”, menar Catharina Elmsäter-Svärd.
Catharina är inledningstalare på Konsultdagarna 2023.

Jerker Lessing

FoU chef, Boklok

Industriellt byggande

Jerker Lessing är svensk primus motor och internationell stjärna inom industriellt byggande. Som forskare, lärare och utvecklare lyfter han området till nya nivåer. 

Via Stanford har han etablerat en kurs om industriellt byggande för studenter och forskare och också skapat Industrialized Construction Forum – en global konferens för både akademi och industri som lockar deltagare från hela världen.

Jerker har lett forskning- och utvecklingsprojekt för några av de största i branschen, sedan 2015 som FoU-chef på BoKlok.

Thomas Linderholm

Energispecialist FABEGE

Avvägningar i projekteringen av en extremt energieffektiv byggnad

Thomas Linderholm lyfter fram vikten av fokus på byggnadsform, byggdetaljer och rumsfunktioner för att minska energibehovet hos installationer. Han relaterar också till erfarenheter efter att en byggnad färdigställts.
”Det är viktigt att alla inblandade i produktionsskedet förstår målbilden och vikten av att ha en hyresgäst som också arbetar för att bibehålla energiprestandan”, konstaterar Thomas Linderholm.
Thomas beskriver arbetet med energieffektiva byggnader – med nollenergiambition!

Martin Warneryd

Forskare i energiomställning på RISE

Energiordningen utmanas

De stadigt ökande distribuerade energiresurserna (till exempel solceller, batterier, elbilar och styrbara laster) för med sig något mer än bara ett teknikskifte i energisektorn. I takt med att fler användare också äger sina egna resurser, flyttas kartan om och nya relationer och affärsmodeller växer fram mellan prosumenter och kraftbolag. Men hur skapas ett robust och nytomaximerande energisystem som i allt större utsträckning decentraliseras och orienteras mot prosumenten?

Martin delar med sig av kunskaper från sitt nyligen avslutade doktorandarbete som fokuserade på framväxten av lokala energisystem.

Agnieszka Zalejska Jonsson

Lektor, KTH

Relationen mellan energiprestanda och fastighetsvärde

”En väl informerad köpare bör välja den energieffektiva fastigheten framför en fastighet med ett högre energibehov, därför kan energideklarationen uppfattas som ett viktigt verktyg för att lösa informationsasymmetri, tillhandahålla transparens och främja energieffektivitet på fastighetsmarknaden”, berättar Agnieszka Zalejska Jonsson.
Men anser köpare att energideklarationer bidrar med viktig informaton? Spelar energiprestandanivå roll? Påverkar den köparens uppfattning av huset och vilja att betala pris? Spelar miljöengagemang någon roll för hur husets energiprestanda uppfattas? Och kommer taxonomin att påverka relationen mellan energiprestanda och fastighetsvärde framöver?
Agnieszka ska prata om ekonomi och kvalitet i skön förening.

Jonas Tannerstad

CHEF EL OCH AUTOMATION PÅ ÖREBROBOSTÄDER AB

Erfarenheter av lokal energiproduktion

Det som drivit det kommunala bostadsbolaget ÖBO i energieffektiviseringsarbetet genom åren har framför allt varit ekonomin. Tidigt bestämde sig fastighetsbolaget för att energieffektiviseringen skulle utgå från ett bolags-perspektiv.
”De dagliga beslut som vi fattar gör vi utifrån var vi vill vara med hela företaget 2030”, konstaterar Jonas Tannerstad, som är flerfaldigt prisad för sitt arbete, bland annat som årets AI-svensk.
Jonas kommer att berätta om sina erfarenheter och diskutera lokal energiproduktion.

Anders Boström

CHEF projektgenomföranden Vasakronan

Framtidens teknik på dåtidens material

Anders Boström Anders har verkat inom byggbranschen i drygt 30 år och började sin bana som injusterare av värme och ventilationssystem. Efter det har han arbetat som styr- och VVS-projektör, installationsledare och projektledare. Sedan mars 2017 arbetar han på Vasakronan där han var projektchef för Celsiusprojektet, ett helt modellbaserat projekt som även vann europeiskt hållbarhetspris.

Anders tillsammans med projektledare Kjell Karlsson kommer tala om sina senaste projekt och lönsamhet att genom framtidens teknik ta tillvara på dåtidens material. 

Kjell Karlsson

Projektledare Byggsryrning

Framtidens teknik på dåtidens material

Kjell Karlsson har stor  erfarenhet att arbeta modellbaserat och digitalt i projekt och har bland annat varit projektledare på Celsiusprojektet.

Kjell kommer  tillsammans med Anders Boström kommer tala om sina senaste projekt och lönsamhet att genom framtidens teknik ta tillvara på dåtidens material.  

Martin Brunnkvist

teknikansvarig hos Säker Vatten

Utrymmet för att göra korrekta VVS-installationer är ofta för litet, vilket leder till onödig energiåtgång, vattenskador och hälsoproblem.

I Boverkets nya byggregler förordas branschrekommendationer. Därför har branschorganisationerna inom VVS beviljats ett projekt av SBUF om Plats för installation. Projektet innebär att gemensamt ta fram och kommunicera nya rekommendationer för hållbara installationer som kommer att påverka hela vägen från arkitektritningar till färdiga installationer