FÖREDRAGSHÅLLARE

Konsultdagarna Bygg och Fastighet erbjuder dig två teman; Praktiskt tillämpning av hållbart byggande och Framtidens konsult. Dagarna innehåller gemensamma föreläsningar, paneldebatt och en mängd föredrag under respektive tema. Nedan följer en presentation av föredragshållarna.

Josefine Sundström

Moderator


Josefine Sundström
har lång erfarenhet som programledare på tv för bland annat Melodifestivalen och Kristallen. Josefine är även en mycket rutinerad konferencier och moderator på näringslivsevent. Josefine kommer guida oss under Konsultdagarna och kommer se till att vi i slutet knyter ihop säcken på respektive tema.

TEMA: Moderator
FÖREDRAGSTID: 14/5 kl. 9.30, 16.15. 15/5 kl. 9, 14.20, 14.20 samt 15.00

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk Chef
Sveriges byggindustrier

Tanja Rasmusson arbetar som näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Ansvarsområdena innefattar konjunktur och prognos, miljöfrågor, bostadsbyggande, forskning och utveckling samt fakta och statistik. Tanja kommer i sitt föredrag ge sig an utmaningen att tala om hur byggbranschen ser ut om 5 år.

TEMA: Framtidens konsult
FÖREDRAGSTID: 14/5 11.15 

Pär Johansson

Grundare av Glada Hudikteatern

Pär Johansson är initiativtagare och ledare för Glada Hudikteatern. I sina inspirerande föreläsningar berättar Pär om hur allting startade och hur det ser ut idag. Föreläsningen är känslofylld, rolig och energifylld. Den handlar om att bli sedd, vara behövd och bli uppskattad för den man är. Med värme och med humor berättar Pär om att tänja på sina gränser och att hjälpa andra människor att utvecklas. Ingenting är omöjligt bara man tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

TEMA: Inspirationsföreläsning

FÖREDRAGSTID:  15/5 9.10

Emma Sarin​

PROJEKTCHEF HSB LIVING LAB

 Emma Sarin är chef utveckling och hållbarhet på HSB och projektchef för HSB Living Lab. I juni 2019 flyttade första hyresgästerna in i HSB Living Lab i Göteborg – ett kombinerat bostadshus och laboratorium, där forskare i realtid studerar de boende för att få fram hållbara produkter och tjänster som ska utveckla framtidens boende. Bakom HSB Living Lab står HSB, Chalmers och ett tiotal övriga partners som satsar stort på den nya forskningen.

TEMA: Gemensamt föredrag

FÖREDRAGSTID: 14/5 9.45

Jessica Löfström

Styrelseordförande Expandera mera

Jessica Löfström  är en entreprenör som med sitt företag Expandera Mera varit den första att starta ett bemanningsföretag inom byggbranschen. Hon har mottagit ett flertal priser för sitt företagande bland annat som Gasellföretag och SVDs affärsbragd. Efter 20 år kliver Jessica av ifrån vd stolen och kommer lägga fokus på företagets nya affärsområde socialt och hållbart byggande.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande

FÖREDRAGSTID:  14/5 13.00

Amanda Borneke

KMA-ledare
CS Riv & Håltagning

Amanda Borneke arbetar både som kvalitets- och miljö­ansvarig på CS Riv och håltagning, Sveriges enda riv­entreprenad som skrivit på färd­planen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor samt har sitt egna återbruk för rivavfall. Amanda kommer tillsammans med Jessica Löfström hålla föredrag inom social hållbarhet och hållbart byggande.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande

FÖREDRAGSTID: 14/5 13.00

Johan Bengtsson

Advokat
Foyen advokatfirma

Johan Bengtsson är advokat på Foyen Advokatfirma. Johan har entreprenadrätt som specialitet och varvar case i rätten med att vara en mycket uppskattad föreläsare på SBRs kurser och event inom byggprojektledning entreprenad- och överlåtelsebesiktning. Johan kommer tillsammans med kollegor på Foyen hålla föredrag om juridiken med utgångspunkt i dagarnas båda teman.


TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande och Framtidens konsult
FÖREDRAGSTID: 14/5 14.00, 15/5 10.30

Mattias Goldman

Hållbarhetschef
Sweco

Mattias Goldman är en välkänd talare och driven moderator inom klimat, energi och migration samt en envis debattör. 2016 utnämndes han till Mäktigast i Hållbarhetssverige, 2017 blev han runner-up i Årets Opinionsbildare och 2017 dubbades Mattias till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. 

Mattias tillträdde som ny hållbarhetschef på Sweco den 1 oktober.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande

FÖREDRAGSTID: 15/5 13.30 

Felicia Oreholm

Hållbarhetsstrateg
ByGG och Fastighet

Felicia Oreholm är en hållbarhetsstrateg, som även håller föreläsningar om hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Med hjälp av Sveriges största hållbara materialbibliotek och smittsam entusiasm förklarar hon hur fukt och värme – byggfysik – fungerar på ett lättbegripligt sätt. Felicia kommer tala om material och materialsamverkan och skadeförebyggande byggande.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande
FÖREDRAGSTID: 15/5 11.30

Sven Olsson

Teknisk chef
Byggdialog

Sven Olsson har arbetat mer än 40 år i branschen och har gedigen erfarenhet av tekniska installationer och projektledning. 2017 fick han utmärkelsen Årets projektledare av svenska projektakademin för sina insatser i projektet operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. 

TEMA: Framtidens konsult
FÖREDRAGSTID:  14/5 13.00

Kristina Einarsson

expert miljö och klimat
Boverket

Kristina Einarsson är utbildad civilingenjör och arbetar som miljö och klimatexpert på Boverket. Kristina har varit projektledare för Boverkets projekt LCA (Livscykelanalys) och arbetar nu med det förberedande arbetet för kravet på klimatdeklaration för uppförande av byggnader.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande
FÖREDRAGSTID:  14/5 11.15

Markus Holmlund

VD
LINDBÄCKS BOENDE

Markus Holmlund är vd för Lindbäcks boende. Lindbäcks flerbostadshus i trä produceras i en ny toppmodern anläggning i Piteå. Industriell byggande i trä är hållbart, resurssnålt, kostnadseffektivt med hög kvalitet och säkerhet. 

TEMA: Framtidens konsult
FÖREDRAGSTID: 15/5 11.30

Anna Denell

HållBarHETSCHEF
VASAKRONAN

Anna Denell är utbildad civilingenjör och har arbetat 20 år i fastighetsbranschen. Anna fick nyligen utmärkelsen årets hållbarhetchef 2019. Anna kommer tala om vilka krav Vasakronan ställer inom hållbarhet som t ex krav på material som det ska byggas med vid hyresgästanpassningar.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande
FÖREDRAGSTID: 15/5 10.30

Christian Wittrup

MARKNADSCHEF
LENdaGER GROUP

Christian Wittrup är civilingenjör med gedigen erfarenhet inom byggbranschen både på entreprenör och leverantörsnivå. Danska Lendager Group har specialiserat sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnet byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Christian kommer att presentera företagets verksamhet, cirkulära ekonomi och konkreta byggprojekt.

TEMA: Praktisk tillämpning av hållbart byggande
FÖREDRAGSTID:  14/5 15.30

Camilla Lindskog

Bimexpert
pst bygg

Camilla Lindskog har jobbat med BIM sedan 2007, både i produktion och projektering, strategiskt och praktiskt, i stora och små projekt. Hon är en uppskattad föreläsare och har hjälpt ett flertal verksamheter att utvecklas med avseende på BIM. Camillas föredrag om BIM kommer bland annat att behandla: Om ingen ställer krav på information, behöver vi den då? Hur mycket information är tillräckligt mycket information? Vad innebär uttrycket ”Digital Tvilling” – och vem vill ha den?

TEMA: Framtidens konult
FÖREDRAGSTID: 14/5 14.00

Peter Svärd

Projektchef
Slussen

Peter Svärd projektchef för en av Sveriges mest omtalade projekt. Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. 

TEMA: Gemensamma föredrag
FÖREDRAGSTID:  14/5 10.15 

Erik Herngren

Senior Partner
Kairos Future

Erik Herngren  är senior partner på Kairos Future. Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Eriks uppdrag spänner från strategiuppdrag för företagsledningar till implementering av omvärldsanalys. Han är även en mycket uppskattad föreläsare och utbildare och kommer tala om framtidens trender kopplat till byggbranschen och företagande 

TEMA: Gemensamma föredrag
FÖREDRAGSTID: 14/5 9.45

Tomas Ekman

Riskspecialist, Länsförsäkringar

Tomas Ekman  jobbar med skadeförebyggande besiktningar med fokus på brand, brandutredningar, deltar i forskningsprojekt samt regelverkspåverkan. Han har även erhållit ”Guldnålen” inom inom Länsförsäkringar för sitt engagemang kring risker och möjligheter med ny teknik främst avseende solceller, batterilager och fordonsladdning. Han är även projektledare för ”Braska Vind”, ett skadeförebyggande koncept tillsammans   med allmännyttan i Umeå Kommun.

TEMA: Paneldebatt
FÖREDRAGSTID: 15/5 15.00

Said Elmi

Kontrollansvarig SVEA byggkontroll

Said Elmi arbetar som Kontrollansvarig och Byggnadsinspektör och sitter med i Boverkets insynsråd samt SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga. Said kommer prata om Byggreglerna och framtiden då han spår att framtidens konsult kommer behöva kunskap om fler regler, inte färre. Vidare kommer han ta avstamp från de projekt som är igång idag för att på det sättet identifiera behoven i framtiden så som förenkling, automatiska bygglov, digital regelkontroller samt BIMs roll i bygglovsansökan.

TEMA: Framtidens konsult
FÖREDRAGSTID: 14/5 15.30

Louise Röström

HÅllbarhetschef, Saint Gobain

Louise Röström är Hållbarhetschef Sverige på Saint Gobain. Louise leder team med experter för att assistera vid byggandet av hållbara byggnader med Saint Gobains lösningar.  

Louise kommer vara en av fem experter i konsultdagarnas avslutande paneldebatt.

TEMA: Paneldebatt
FÖREDRAGSTID: 15/5 15.00

Anna Martin

Projektområdeschef Mitt Akademiska Hus

Anna Martin är projektområdeschef på Akademiska Hus. Hennes expertområden är framför allt arkitekturfrågor, projekteringsledning och processledning i byggprocessen. Hon kommer under Konsultdagarna att behandla polariseringen i samhällsbyggnadsbranschen och nya mål som kräver nya typer av samarbeten.

 

TEMA: Paneldebatt
FÖREDRAGSTID: 15/5 13.15 och paneldebatt kl 15.00

Simon Backe

Chef Fastighetsutveckling,jM

Simon Backe är chef för fastighetsutveckling på JM som är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

TEMA: Paneldebatt
FÖREDRAGSTID: kl 15.00

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef, RISE

Kristina Mjörnell har arbetar inom RISE sedan 2004, inledningsvis som forskningssamordnare inom Byggnadsfysik, därefter som Affärsområdeschef för Samhällsbyggnad. Hon ledde även en kompetensplattform SP ZEB (zero emission buildings) och har lett ett 30-tal forsknings- och innovationsprojekt inom området hållbara byggnader såsom energieffektivisering vid renovering, lågenergihus och aktivhus, policys och riktlinjer för nära-nollenergihus och energieffektivisering etc.

TEMA: Paneldebatt
FÖREDRAGSTID: 15/5 13.15 och paneldebatt kl 15.00