PROGRAM

2022/11/10 13.00

välkomna

Registrering/mingel

Registering är öppen fram till kl 15. Eftermiddagsfika står framdukad från kl 14. Mingelbuffé framdukad från kl 17.

2022/11/10 13.35

Föredrag Stora salen

Carina Loh Lindhom
Projektledare IVL

Hur  bedrivs arbetet för att utveckla framtidens återbruk och cirkulära materialflöden inom bygg-och fastighetssektorn

2022/11/10 14.15

FÖREDRAG SPÅr 1 OCH 2 LILLA SALEN

Spår 1:

Eva Westberg-Persson
Advokat Foyen 

Om vad man behöver tänka på när det gäller energi- och miljökrav för byggnader innan man träffar avtal med en entreprenör.

Spår 2:

Sonja Kildishe
Byggnadsfysiker, WSP

Om köldbryggor  – vad är en köldbrygga, exempel i bild och hur små detaljer kan påverka energin och ekonomin på lång sikt.s

2021/11/10 14.55

FÖREDRAG STORA SALEN

Emelie Larsson
Projektchef Fabege

Om lönsamt återbruk med projektet Haga Norra som exempel.

2022/11/10 15.35

FörEDRAG SPÅR 1 OCH 2 LILLA SALEN

Spår 1:

Tommy Lenberg
VD Byggherrarna

Tankar om kunskap, integritet och ansvarstagande för ett resurseffektivare och hållbart samhällsbyggande.

Spår 2:

Marcus Lundin
Sluta riv 

Om hur mätbara våtrum och dellagningar minskar rivandet i framtiden.


2022/11/10 16.15

FörEDRAG Stora SALEN

 Lin Liljefors

Ingenjör och projektledare på Boverket

Möjligheternas Byggregler, med fokus på arbetet med energihushållningsreglerna

2022/11/10 16.55

FÖREDRAG SPÅR 1 OCH 2 LIlla SALEN

Spår 1:

Anna Werner
VD Svensk Solenergi

Solenergins utveckling i Sverige, och dess förutsättningar i nutiden och framöver.

Spår 2: 

Jasenka Hot
Civilingenjör WSP

Om utmaningar som ökar i energikris som byggnadssektorn ställs inför. Vad innebär ” energieffektivisering” i praktiken?

2022/11/10 17.35

Paneldebatt Stora salen

Paneldebatt om samarbetet mellan arkitekt och VVS-konsult – hur kommunicerar man, vad behövs för ett gott samarbete?

Christian Rolf 
Exengo (VVS) 

Marika Axen
PE (bygg)

2022/11/10 18.00

SAMMANFATTNING

Sammanfattnig. Utdelning av utmärkelsen Byggstenen och andra utmärkelser 

2022/11/10 18.00

MINGELBUFFE

Avslutande mingelbuffé med bubbel.

2022/11/10 20.30

AVSLUT

Stort tack för ditt deltagande!

Vi reserverar oss för ändringar i programmet!