PROGRAM

2021/05/06 08.30

välkomna

Moderator Josefin Sundström hälsar alla välkomna!

2021/05/6 08.45

föreläsning

2021/05/06 09.15

föreläsning

2021/05/06 09.45

föreläsning

2021/05/06 09.45

Förmiddagsfika

2021/05/07 10.15

Föreläsning

2021/05/06 11.00

Föreläsning

2021/05/06 12.00

Lunch

2021/05/06 12.00

Föreläsning

2021/05/06 13.00

Föreläsning

2021/05/06 14.00

Föreläsning

2021/05/06 15.00

Eftermiddagsfika

2021/05/06 15.45

Föreläsning

2021/05/06 16.30

Paneldebatt

FREDAG

2020/05/07 14.00

Inspirationsföreläsning

Inspireras av Pär Johanssons intitiativ Glada Hudik-teatern och hans arbete med att låta alla människor ta plats och synas

2021/05/07 15.00

registering

2021/05/07 15.45

Fria disskusioner

Diskusioner innan stämman

2021/05/07 16.30

Förbundsstämma

Vi reserverar oss för ändringar i programmet!