Projektledare

Anna Nyqvist

Mail: anna.nyqvist@sbr.se

+46 73-9853427

VD

Björn Edebrand

bjorn.edebrand@sbr.se

Ansvarig utställare

Björn Mårtensson

bjorn.martensson@mediarum.s