Konsultdagarna 2023 – Så tar vi bygg, fastighet och vvs in i framtiden

Under temat framtidens teknik – med inriktning på ny teknik, regelverk, ekonomi och kvalitet inom vvs, bygg och fastighet – arrangeras Konsultdagarna 9 november 2023 på Sergel Hub i Stockholm. Boka in detta datum redan nu.

– Som representant för Sveriges största personförening i byggsektorn kan jag inte nog understryka betydelsen av samarbete mellan vvs, bygg och fastighet. Vår devis inom EMTF är att vi gör bra tekniker bättre. Konsultdagarna är ett viktigt sätt att leva upp till det. Och efter förra årets samarrangemang är jag full av tillförsikt inför framtiden, konstaterar EMTF:s vd Jaana Petherbielke.

Det är EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) och SBR Byggingenjörerna som för andra året samarrangerar Konsultdagarna. Syftet är att lyfta hur vvs, bygg och fastighet kan arbeta på ett smartare sätt.

Arrangemanget är, som namnet antyder, till för konsulter men också för beställare och entreprenörer i byggbranschen. Konsultdagarna erbjuder en mötesplats för kunskap, nätverk, affärsnytta och trivsel, och brukar locka ungefär 300 besökare. Här bjuds på föredrag inom aktuella ämnen, mingel, möten och ett 30-tal utställare.Det är viktigt för branschen att spana framåt för att hänga med i utvecklingen. Det är därför vi gör gemensam sak för att träffa bygg-, vvs- och fastighetsfolk på samma planhalva. Vi kan lära mycket av varandra.

– Framtiden för branschen innebär många utmaningar. Värdet av samarbete ska därför inte underskattas, säger SBR:s vd Björn Edebrand.

Årets tema – Framtidens teknik – tar upp nya metoder och möjligheter. Vad behöver man som konsult, entreprenör eller beställare tänka på för att öka lönsamheten och kvaliteten med hjälp av framtidens teknik och metoder?

Framtidsspaning: Ta del av den senaste utvecklingen och få tips om prioriteringar.

Ny teknik: Vad är på gång? Hur kan ny teknik användas redan idag?

Regelverk: Direktiv, standarder och lagar att hålla koll på.

Ekonomi och kvalitet: Hur ökar man företagets lönsamhet och bibehåller kvaliteten med ny teknik och nya metoder?

Notera datumet i kalendern och boka på konsultdagarna.se.

 

Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS går av stapeln 9 november 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10a, Stockholm. Arrangörerna EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) och SBR Byggingenjörerna vill i år uppmärksamma hur framtidens teknik kan förändra samhället. Konsultdagarna – som inriktas på teknik och affärsnytta – är en mötesplats med aktuella talare och ett 30-tal utställare inom teknikområdet.

Facebook
LinkedIn