Nominerade till Byggstenen 2023

SBR Byggingenjörernas årliga utmärkelse till den eller de som gjort en föredömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden. Pristagaren får även ett stipendium på 50 000 kronor. Utmärkelsen instiftades 1968.
Nominerade till Byggstenen 2023 är:

Anders Kumlin, Fuktcentrum LTH

”Anders Kumlin har sedan 1980-talet brunnit för att öka kunskapen om fukt för att säkerställa god inomhusmiljö och verka för en hållbar byggindustri avseende miljö och ekonomi. Hans arbete har varit starkt bidragande till den utveckling vi ser inom branschen med förebyggande arbete inom fuktprojektering och med fackmässiga utredningar av uppkomna fuktskador. Han är en mycket uppskattad föreläsare men även som konsult ute i fält och i sitt nära samarbete med byggindustrin.”

Anders Boström (Vasakronan) och Kjell Karlsson (Byggstyrning)

”Anders Boström och Kjell Carlsson har i Celsius projektet genom hög samverkan över alla traditionella gränser och med bibehållen lönsamhet lyckats genomföra ett komplicerat byggprojekt med högsta fokus på modernt arbetssätt. Arbetssättet i projekteringen har varit modellbaserad och har krävt implementering i projektets alla faser. Genomförandet har genomförts med ett högt hållbarhetsfokus i ett europeiskt perspektiv”

Staffan Fredlund, RISE

”Staffan Fredlund är en samhällsengagerad ledare med fokus på energi, resurser (cirkulärt), medarbetarnas upplevelse av sin egen arbetsmiljö i olika kontorslösningar och klimatomställningen i stort.
Staffan vill driva förändring och skapa resultat både inom den organisation han är anställd inom och inom de externa föreningarna han är involverad i (bl a LFM30 i Malmö, Solar Region Skåne, Nätverket Hållbart Näringsliv)”

Nomineringen görs av förbundsstyrelsen. Vinnaren av utmärkelsen Byggstenen koras genom att sammanräkna branschens och SBR förbundsstyrelsens röster (formulär för att rösta kommer finnas på sbr.se inom kort). Byggstenen delas ut på Konsultdagarna den 9 november på Sergel Hub i Stockholm.

Konsultdagarna 2023 – Så tar vi bygg, fastighet och vvs in i framtiden

Under temat framtidens teknik – med inriktning på ny teknik, regelverk, ekonomi och kvalitet inom vvs, bygg och fastighet – arrangeras Konsultdagarna 9 november 2023 på Sergel Hub i Stockholm. Boka in detta datum redan nu.

– Som representant för Sveriges största personförening i byggsektorn kan jag inte nog understryka betydelsen av samarbete mellan vvs, bygg och fastighet. Vår devis inom EMTF är att vi gör bra tekniker bättre. Konsultdagarna är ett viktigt sätt att leva upp till det. Och efter förra årets samarrangemang är jag full av tillförsikt inför framtiden, konstaterar EMTF:s vd Jaana Petherbielke.

Det är EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) och SBR Byggingenjörerna som för andra året samarrangerar Konsultdagarna. Syftet är att lyfta hur vvs, bygg och fastighet kan arbeta på ett smartare sätt.

Arrangemanget är, som namnet antyder, till för konsulter men också för beställare och entreprenörer i byggbranschen. Konsultdagarna erbjuder en mötesplats för kunskap, nätverk, affärsnytta och trivsel, och brukar locka ungefär 300 besökare. Här bjuds på föredrag inom aktuella ämnen, mingel, möten och ett 30-tal utställare.Det är viktigt för branschen att spana framåt för att hänga med i utvecklingen. Det är därför vi gör gemensam sak för att träffa bygg-, vvs- och fastighetsfolk på samma planhalva. Vi kan lära mycket av varandra.

– Framtiden för branschen innebär många utmaningar. Värdet av samarbete ska därför inte underskattas, säger SBR:s vd Björn Edebrand.

Årets tema – Framtidens teknik – tar upp nya metoder och möjligheter. Vad behöver man som konsult, entreprenör eller beställare tänka på för att öka lönsamheten och kvaliteten med hjälp av framtidens teknik och metoder?

Framtidsspaning: Ta del av den senaste utvecklingen och få tips om prioriteringar.

Ny teknik: Vad är på gång? Hur kan ny teknik användas redan idag?

Regelverk: Direktiv, standarder och lagar att hålla koll på.

Ekonomi och kvalitet: Hur ökar man företagets lönsamhet och bibehåller kvaliteten med ny teknik och nya metoder?

Notera datumet i kalendern och boka på konsultdagarna.se.

 

Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS går av stapeln 9 november 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10a, Stockholm. Arrangörerna EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) och SBR Byggingenjörerna vill i år uppmärksamma hur framtidens teknik kan förändra samhället. Konsultdagarna – som inriktas på teknik och affärsnytta – är en mötesplats med aktuella talare och ett 30-tal utställare inom teknikområdet.

Energikris eller energirevolution?

Intresset för energifrågor och nya energilösningar har under de senaste åren exploderat. Såväl småhusägare som företag söker nya effektivare lösningar för värme, kyla och produktion.
Dagens nyproduktion av fastigheter, kommersiella såväl som bostäder, kräver idag effektiva värmesystem men allt oftare också effektiva kylsystem. Varmare somrar och mer nyproduktion av fastigheter i stål/plåt samt glasfasader skapar ett stort behov av effektiva kylsystem samtidigt som det varslas om el- och effektbrist i elnätet.

Egenproduktion av el via solceller både för företag och privatpersoner växer i takt med intresset av att sänka sina energikostnader, uttrycket ”solfarmare” dyker upp både i företagsvärlden och villakvarteren. Energismarta styrsystem och enkla/prisvärda möjligheter för småhusägare att handla med sin producerade el är något som kommer krävas för att kunna hantera ”solfarmare” framöver.

En stor del av Sveriges villor och flerfamiljshus är uppförda på 1960-1970-talen under en period när energieffektivitet inte prioriterades. Dessa hus står nu p.g.a. ålder och konstruktion inför stora utmaningar för att sänka sin energiåtgång. Värmesystem behöver göras om, byggas- eller bytas ut. Husens klimatskal behöver tilläggsisoleras och fönster bytas ut. Denna effektivisering och omställning av äldre fastigheter är mer komplex än att bygga energieffektivt vid nyproduktion. Tilläggsisoleringar och minskad eldning (som stör husens ventilation) i kombination med att husens normaltemperatur idag är högre samt att våtrummens används hårdare än när husen uppfördes för 50 år sedan ökar fukt- och mögelskador i husens isoleringar och vindar.

Solceller som monteras på ett yttertak sänker temperaturen på vinden under, vilket kan orsaka fukt och mögelskador på vindarna p.ga. av ökad obalans, försämrad ventilation och sämre upptorkning av kallvindar under sommarhalvåret.

Att finna lösningar där energi och byggnad samsas och som håller kostnaderna för både renovering och drift låga är en stor men viktig utmaning för byggbranschen

En nyproducerad villa byggd enligt modern byggnorm och efter dagens krav på energi är energieffektiv. Den kan göra av med så lite som ¼ av vad en liknande villa i samma storlek från äldre byggnorm gör av med. Detta är både problemet och lösningen. Den ekonomiska vinsten som ökar när priset/kWH stiger kommer vara drivkraften att utveckla energieffektivare hus.

Konsultdagarna som i år arrangeras tillsammans med EMTF, Energi- och Miljötekniska Föreningen, den 10 november i Stockholm, har just energieffektivisering med inriktning på kreativitet och samverkan inom bygg, fastighet och VVS som tema, ses vi då?

Oskar Thörn
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR

 

Interagera och nätverka på Konsultdagarna

Under temat energieffektivisering – och med inriktning kreativitet och samverkan mellan bygg, fastighet och vvs – arrangeras Konsultdagarna på 7A Odenplan, Stockholm den 10 november.

Vi tror starkt på att ett lyckat event för dig som deltagare är  utöver aktuella och lärorika föredrag att du får möjligheten att kunna träffa branschkollegor, kunder, leverantörer och skapa nya relationer. Vi vill därför erbjuda dig en så stor chans som möjligt att kunna nätverka och interagera på Konsultdagarna.

Vi erbjuder därför flexibilitet i programmet och i lokalen så att du ska kunna välja mycket själv hur du vill disponera tiden. Konsultdagarna kommer dessutom använda en mötesapp för att du ska kunna:

  • Få tillgång till deltagarlistan och kontaktmöjlighet
  • Ställa frågor till talarna 
  • Svara på frågor, rösta och delta i  miniundersökningar 
  • Boka plats på specifika föredrag 
  • Kontakta utställare 

Appen kommer vara tillgänglig senast 2 veckor innan eventstart för dig som bokat biljett.

Köp din biljett här

 

 

Konsultdagarna 2022 – Så kan bygg, fastighet och vvs arbeta på ett smartare sätt

Konsultdagarna 2022 - Så kan bygg, fastighet och vvs arbeta på ett smartare sätt

Under temat energieffektivisering – och med inriktning kreativitet och samverkan inom bygg, fastighet och vvs – arrangeras Konsultdagarna torsdag 10 november 2022 på 7A Odenplan i Stockholm.  Boka in detta datum redan nu.

Det är SBR Byggingenjörerna och EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) som samarrangerar Konsultdagarna. Detta med syfte att lyfta hur bygg, fastighet och vvs kan arbeta på ett smartare sätt.

För ökade energi- och materialkostnader har skapat stora förutsättningar för genomlysning av verksamheter och energieffektivisering – och cirkulära lösningar blir alltmer intressant. Det finns resurser, teknik och olika metoder för uppföljning!

- För att åstadkomma låg energianvändning, bra inomhusmiljö och mer cirkularitet i byggsektorn, måste bygg-, fastighets- och vvs-sektorn lära av varandra.  Därför anordnar SBR och EMTF Konsultdagarna tillsammans, säger EMTF:s vd Jaana Petherbielke 

Konsultdagen erbjuder deltagarna en mötesplats som ramas in av ett seminarieprogram, med aktuella talare inom energiområdet och spår av föredrag med inriktning på teknik och affärsnytta , samt ett 30-tal utställare.

– Målgruppen är utöver konsulter även beställare och entreprenörer. Vi är övertygade om att vi kommer skapar ett event som tilltalar flertalet roller i bygg- och fastighetsbranschen och som skapar en bra inramning för dessa att mötas, säger SBR:s vd Björn Edebrand.

 

Nominerade till Byggstenen 2021

SBR Byggingenjörernas årliga utmärkelse till den eller de som gjort en föredömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden. Pristagaren får även ett stipendium på 50 000 kronor.

Årets nominerade är:

Carin Stoeckman, ordförande Byggföretagen.  För sitt arbete med hållbarhet och säkerhet på byggarbetsplatsen.

Snickarpodden, lärlingarna Linn och Sussie tar dig med till bygget för att snacka om bland annat yrkesstolthet, sina värsta misstag och ökat självförtroende.

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Röstningen för att kora vinnaren av Byggstenen sker under Konsultdagarna.

 

Konsultdagarna 2021 Bygg och Fastighetär ett event som arrangeras digitalt den 6-7 maj. Konsultdagarna erbjuder dig kunskap, nätverk affärsnytta och trivsel. Detta genom en mängd föredrag inom aktuella ämnen, paneldebatt och utställare. Vi kommer använda en beprövad digital plattform som erbjuder interaktion och möjlighet till nätverkande för dig som deltagare.

Flera nya talare klara

Vi är glada att kunna presentera flera nya spännande och intressanta talare på Konsultdagarna.

Jonas Anund Vogel, är centrumföreståndare för KTH Live-In Lab  som erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation.

Kjell Karlsson kommer att föreläsa tillsammans med Anders Boström om hur de ser på framtidens konsult och vad som förväntas av hen. De väver in projektet Celsius i Uppsala som utsetts till världens mest digitala projekt i produktionsskedet.

Anneli Kouthoofd är VD på SBUF som har låtit ta fram en rapport vad gäller utvecklings- och forskningsprojekt inom digitalisering i branschen. Anneli kommer med utgångspunkt ur rapporten tala om framtiden rörande dig som konsult.

Anna Martin, Akademiska hus kommer under Konsultdagarna att behandla polariseringen i samhällsbyggnadsbranschen och nya mål som kräver nya typer av samarbeten.

Johan Bengtsson är advokat på Foyen Advokatfirma. Johan kommer tillsammans med kollegor på Foyen hålla föredrag om juridiken med utgångspunkt i temat Framtidens Konsult. 

Konsultdagarna 2021 Bygg och Fastighet är ett event som arrangeras digitalt den 6-7 maj.  Konsultdagarna erbjuder dig kunskap, nätverk affärsnytta och trivsel. Detta genom en mängd föredrag inom aktuella ämnen, paneldebatt och utställare.  Vi kommer använda en beprövad digital plattform som erbjuder interaktion och möjlighet till nätverkande för dig som deltagare.

Peter Svärd inleder konsultdagarna

Vi är glada att presentera att Peter Svärd, projektchef för en av Sveriges mest omtalade projekt Slussen blir en av föreläsarna under Konsultdagarna. 

Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

 

 

Konsultdagarna 2021 Bygg och Fastighet är ett event som arrangeras den 6-7  maj på City Conference center i Stockholm. Konsultdagarna erbjuder dig kunskap, nätverk affärsnytta och trivsel. Detta genom en mängd föredrag inom aktuella ämnen, paneldebatt, mingel, underhållning, bankett och möjlighet till trivselaktiviteter eller studiebesök på fredagen.