Energikris eller energirevolution?

Intresset för energifrågor och nya energilösningar har under de senaste åren exploderat. Såväl småhusägare som företag söker nya effektivare lösningar för värme, kyla och produktion.
Dagens nyproduktion av fastigheter, kommersiella såväl som bostäder, kräver idag effektiva värmesystem men allt oftare också effektiva kylsystem. Varmare somrar och mer nyproduktion av fastigheter i stål/plåt samt glasfasader skapar ett stort behov av effektiva kylsystem samtidigt som det varslas om el- och effektbrist i elnätet.

Egenproduktion av el via solceller både för företag och privatpersoner växer i takt med intresset av att sänka sina energikostnader, uttrycket ”solfarmare” dyker upp både i företagsvärlden och villakvarteren. Energismarta styrsystem och enkla/prisvärda möjligheter för småhusägare att handla med sin producerade el är något som kommer krävas för att kunna hantera ”solfarmare” framöver.

En stor del av Sveriges villor och flerfamiljshus är uppförda på 1960-1970-talen under en period när energieffektivitet inte prioriterades. Dessa hus står nu p.g.a. ålder och konstruktion inför stora utmaningar för att sänka sin energiåtgång. Värmesystem behöver göras om, byggas- eller bytas ut. Husens klimatskal behöver tilläggsisoleras och fönster bytas ut. Denna effektivisering och omställning av äldre fastigheter är mer komplex än att bygga energieffektivt vid nyproduktion. Tilläggsisoleringar och minskad eldning (som stör husens ventilation) i kombination med att husens normaltemperatur idag är högre samt att våtrummens används hårdare än när husen uppfördes för 50 år sedan ökar fukt- och mögelskador i husens isoleringar och vindar.

Solceller som monteras på ett yttertak sänker temperaturen på vinden under, vilket kan orsaka fukt och mögelskador på vindarna p.ga. av ökad obalans, försämrad ventilation och sämre upptorkning av kallvindar under sommarhalvåret.

Att finna lösningar där energi och byggnad samsas och som håller kostnaderna för både renovering och drift låga är en stor men viktig utmaning för byggbranschen

En nyproducerad villa byggd enligt modern byggnorm och efter dagens krav på energi är energieffektiv. Den kan göra av med så lite som ¼ av vad en liknande villa i samma storlek från äldre byggnorm gör av med. Detta är både problemet och lösningen. Den ekonomiska vinsten som ökar när priset/kWH stiger kommer vara drivkraften att utveckla energieffektivare hus.

Konsultdagarna som i år arrangeras tillsammans med EMTF, Energi- och Miljötekniska Föreningen, den 10 november i Stockholm, har just energieffektivisering med inriktning på kreativitet och samverkan inom bygg, fastighet och VVS som tema, ses vi då?

Oskar Thörn
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR

 

Interagera och nätverka på Konsultdagarna

Under temat energieffektivisering – och med inriktning kreativitet och samverkan mellan bygg, fastighet och vvs – arrangeras Konsultdagarna på 7A Odenplan, Stockholm den 10 november.

Vi tror starkt på att ett lyckat event för dig som deltagare är  utöver aktuella och lärorika föredrag att du får möjligheten att kunna träffa branschkollegor, kunder, leverantörer och skapa nya relationer. Vi vill därför erbjuda dig en så stor chans som möjligt att kunna nätverka och interagera på Konsultdagarna.

Vi erbjuder därför flexibilitet i programmet och i lokalen så att du ska kunna välja mycket själv hur du vill disponera tiden. Konsultdagarna kommer dessutom använda en mötesapp för att du ska kunna:

  • Få tillgång till deltagarlistan och kontaktmöjlighet
  • Ställa frågor till talarna 
  • Svara på frågor, rösta och delta i  miniundersökningar 
  • Boka plats på specifika föredrag 
  • Kontakta utställare 

Appen kommer vara tillgänglig senast 2 veckor innan eventstart för dig som bokat biljett.

Köp din biljett här